Monday, April 16, 2018

ALL THAT WE HAVE IN COMMON, 18.04.2018 (international group exhibition at the Museum of Contemporary Art in Skopje)


„Сè што ни е заедничко“ – изложба на 18 уметници 


Куратори на проектот се Мира Гаќина и Јованка Попова
Учесници во изложбата се: Ана Адамовиќ (Србија), Маја Бајевиќ (Босна и Херцеговина), Жанета Вангели (Македонија), Велимир Жерновски (Македонија), Христина Иваноска (Македонија), Славица Јанешлиева (Македонија), Ѓорѓе Јовановиќ (Македонија), Шејла Камериќ (Босна и Херцеговинa), Албан Муја (Косово), Ахмет Огут (Турција), Мариа Пападимитриу (Грција), Рената Пољак (Хрватска), Анри Сала (Албанија/Франција), Флака Халити (Косово), Ибро Хасановиќ (Босна и Херцеговина), Иштван Ист Хузјан (Словенија), Јане Чаловски (Македонија), Билјана Џурџевиќ (Србија).


http://www.seecult.org/vest/sve-sto-nam-je-zajednicko

Friday, March 9, 2018

ФЕМИГРАЦИИ / FEMIGRATIONS


Slavica Janeslieva, Barbed Hope,
canvas, paper, pins and acryl, 40x40cm., 2018
Славица Јанешлиева, Бодликава надеж,
платно, хартија, патенти и акрил, 40х40см., 2018

Проблемот на женската миграција се истражува низ повеќе дисциплини како антропологијата, социологијата, политичката наука, економијата, демографијата, правото, историјата, а во нашава приказна, низ дваесетина ликовни дела кои со ликовен јазик ќе дадат свој придонес кон темата, која и како генерален концепт на миграции е мошне актуелна во последните години на глобалната визуелна сцена на многубројни значајни ликовни изложби и манифестации. Jana Jakimovska Slavica Janeslieva Elizabeta Avramovska Margarita KiselichkaJana Maneva Cuposka Kristina Bozurska Shqipe Mehmeti Gordana Vrencoska Marija Veteroska Zorica Zafirovska Ana Ivanovska Ana Lazarevska Hristina Zafirovska Agnesa Çavolli Vesna Arangelovic Natasha Kuburovska Lulzime Osmani Ana Milanova Irina Aceska Mihaela Jovanovska Angela Nanevska , секоја на свој индивидуален начин, визуелно одговорија на предизвикот поврзан со жената и миграциите. Многу е интересен визуелниот јазик, бидејќи е универзален, не бара транскрипти. Во него преку доживувања и емоционална комуникација со делото се пренесува пораката која е мошне моќна и освестувачка. Сите уметнички ја имаа слободата да се изразат во медиумот кој највеќе им лежи на нивниот ликовен сензибилитет, но единствено ограничување им беше дадено во однос на димензиите во кои требаа да ја пренесат идејата, своевидни граници на креативното движење (дрвена рамка – кутија, со димензии 40 х 40 х 10), слично на границите на движење кои им се задаваат на мигрантите во транзитните земји, па дури и во земјата - финална дестинација.

Ana Frangovska, кураторка

USAID Macedonia Macedonian Young Lawyers Association


https://www.facebook.com/events/1871467752865625/

http://telma.com.mk/femigratsii-umetnost-za-pravata-na-begaltsite/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gqiJMHy_Tvo

Wednesday, February 28, 2018

Чудесните жени (Колекција на НГМ)

Чудесните жени од Колекцијата на Националната галерија на Македонија

По повод 70 годишниот јубилеј од создавањето на Националната галерија на Македонија, а во чест на 8 март - Меѓународниот ден на жената, ја реализираме изложбата под наслов „Чудесните жени од колекцијата на Националната галерија на Македонија“.
Со почит кон светскиот ден на одбележување на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност, претставуваме избор од шеесеттина дела од жени авторки застапени во Колекцијата на Националната галерија на Македонија.
Во рамките на ова претставување ќе бидат изложени дела од македонските авторки од различни генерации (од првите авторки од Колекцијата на НГМ до денес): Лена Стефанова, Борка Аврамова, Катја Ефтимова, Ана Темкова, Анета Светиева, Менче Спироска, Илинка Глигорова - Суза, Мира Спироска, Вана Урошевиќ, Жанета Вангели, Ирена Паскали, Дијана Томиќ-Радевска, Славица Јанешлиева, Жани Гелевска, Моника Мотеска и други; како и дела на авторки од колекцијата на бившите југословенски републики (Олга Бенсон, Зора Петровиќ, Надежда Петровиќ, Весна Соколиќ, Љубица Сокиќ, Олга Јевриќ, Оливера Кангрга и др.).

http://www.radiomof.mk/izlozhba-chudesnite-zheni-od-kolekcijata-na-nacionalnata-galerija-na-makedonija/?utm_source=daily.mk&utm_medium=daily.mk

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=&id=688555cc-d2a1-4678-b7e0-d39cdf69fd02&utm_source=daily.mk&utm_medium=daily.mkНова Македонија

Со почит кон Светскиот ден на одбележување на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност, на изложбата ќе биде претставен избор од шеесетина дела од жени-автори
По повод 70-годишниот јубилеј од создавањето на Националната галерија на Македонија, а во чест на 8 Март, Меѓународниот ден на жената, ќе биде реализирана изложбата под наслов „Чудесните жени од колекцијата на Националната галерија на Македонија“. Изложбата ќе биде поставена во објектот „Чифте-амам“ вечерва, во 19 часот, и ќе трае во текот на март. Со почит кон Светскиот ден на одбележување на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност, претставуваме избор од шеесетина дела од жени-автори застапени во Колекцијата на Националната галерија на Македонија. 
Во рамките на ова претставување ќе бидат изложени дела од македонските авторки од различни генерации (од првите авторки од колекцијата на НГМ до денес) и дела од жени-уметници од југословенската колекција - Лена Стефанова, Борка Аврамова, Катја Ефтимова, Ана Темкова, Анета Светиева, Менче Спироска, Илинка Глигорова-Суза, Мира Спироска, Вана Урошевиќ, Жанета Вангели, Ирена Паскали, Дијана Томиќ-Радевска, Славица Јанешлиева, Жани Гелевска, Моника Мотеска и други; како и дела на авторки од колекцијата на бившите југословенски републики (Олга Бенсон, Зора Петровиќ, Надежда Петровиќ, Весна Соколиќ, Љубица Сокиќ, Олга Јевриќ, Оливера Кангрга и др.).

- Изложбата на дела од жени-автори од колекцијата на Националната галерија на Македонија, од кои најголем дел е чуван во нејзините депоа, е наметната од сегашниот пресек на македонската ликовна уметност претставен низ постојаната поставка во Даут-пашиниот амам. Дури и еден бегол поглед врз оваа поставка нѐ соочува во фактот дека во 21 век процентот на застапени жени-уметници во една репрезентативна поставка на македонска уметност е неверојатно мал. Се надеваме дека изложувањето на овие дела ќе понуди поинаков поглед не само за постоењето на индивидуалните напори и остварувања туку и за флуидната категорија насловена „женско писмо“. Идеалните придобивки од изложбата што го презентира она што се чува депонирано далеку од погледите на публиката би резултирале во отворање простор за понатамошни истражувања, дискусии и поинакви толкувања на приказот, вообичаено доминиран од „посилниот пол“. Се разбира, иницирана од желбата за видливост и присутност, се наметнува потребата за конечно осмислено реконципирање на постојаната поставка, во која своето место ќе го имаат презентациите на родовата рамноправност во македонската уметност - вели кураторката Маја Чанкуловска-Михајловска.
Во последниве две децении кај нас се забележува значителен пораст на жените-уметници што ги изложуваат своите дела како кај нас така и во светот. Но, судејќи според ликовната понуда, жените главно учествуваат во групните изложби, а помал дел од нив реализира самостојни претставувања. Така, на пример, Годишната програма за култура покажува дека жените се многу помалобројни во самостојните изложби, за разлика од нивните машки колеги, иако од музеите велат дека не се прави селекција во однос на родовата припадност и дека жените веќе го имаат освоено своето место на сцената. 
- Во однос на конципирањето на предлог-годишните програми на Национална галерија на Македонија за реализација на изложби во тековната година, пред сѐ се води сметка за квалитетот на претставувањата. Иако се земаат предвид и други аспекти на прикажувањето на современото творештво на македонските и странските автори, како што се националната и родовата застапеност - вели Дита Старова-Ќерими, директорка на Националната галерија на Македонија.                                                    
А.Д.
Изложба „Чудесните жени од колекцијата на Националната галерија на Македонија“

По повод 70 годишниот јубилеј од создавањето на Националната галерија на Македонија, а во чест на 8 март – Меѓународниот ден на жената, ќе се одржи изложбата под наслов „Чудесните жени од колекцијата на Националната галерија на Македонија“.
Со почит кон светскиот ден на одбележување на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност, Национална галерија ќе претстави избор од шеесеттина дела од жени авторки застапени во Колекцијата на Националната галерија на Македонија.
Во рамките на ова претставување ќе бидат изложени дела од македонските авторки од различни генерации (од првите авторки од Колекцијата на НГМ до денес): Лена Стефанова, Борка Аврамова, Катја Ефтимова, Ана Темкова, Анета Светиева, Менче Спироска, Илинка Глигорова – Суза, Мира Спироска, Вана Урошевиќ, Жанета Вангели, Ирена Паскали, Дијана Томиќ-Радевска, Славица Јанешлиева, Жани Гелевска, Моника Мотеска и други; како и дела на авторки од колекцијата на бившите југословенски републики (Олга Бенсон, Зора Петровиќ, Надежда Петровиќ, Весна Соколиќ, Љубица Сокиќ, Олга Јевриќ, Оливера Кангрга и др.).

Friday, February 9, 2018

PERSONAL IDENTITY MATTER (group exhibition) 30.01.-10.02.2018


 
http://www.gallerymc.org/h/personal-identity-matter-2018/


January 30th, 2018 from 6 to 8 pm 
Gallery MC, New York

Reception for Participating Artists: 
Junko Yoda, Ryota Sato, Toshihisa Yoda, Yoichiro Yoda, Robert Dandarov, Slavica Janeslieva, Emily Berger, Fred Bendheim, Hovey Brock, Karen Nielsen- Fried, Lorenzo Sanjuan, Miriam Ancis, Wendy Letven, Daehee Han, Iksong Jin, Jihyun Jung, Jiyoung Gong, Jungwon Go, Kim Taebok, Lydia (Eun Young) Lee and Misol Choi